Tidligere udstillinger

 • Heerup Museum - Maleri, grafik, skulptur 20/1 - 9/8 2001

Åbningsudstilling med et bredt udsnit af museets omfangsrige samling af Heerups værker fra kunstnerens private samling.

• Heerup - sort på hvidt – grafik og tegning 22/9 - 25/11 2001

Udstillingen viser et bredt udsnit af Heerups grafiske produktion. Skitser, tegninger og trykstokke giver indblik i Heerups arbejdsmetoder.

• Nisser og dyr 1/12 - 31/12 2001
Udstilling tilrettelagt for børn. Omvisninger i december for de største i børnehaverne og de mindste i skolerne.

• Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt på Heerup Museum 18/1 - 12/5 2002

I samarbejde med Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning præsenteres en udstilling, der viser værker fra 1946 – 51. Værkerne er fra parrets rejser i norden. Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt hørte til i det samme kunstmiljø som Heerup. De kendte hinanden privat og mødtes som kunstnerkollegaer i flere sammenhænge. Alle tre deltog de i den internationale sammenslutning COBRA.

• Henry Heerup – fra sten og skrot til skulptur 18/5 - 11/8 2002

Udstillingen viser Heerups stenskulpturer, skraldemodeller og relieffer fra en periode på mere end 40 år og omfatter knap 100 værker, hvoraf en del er lånt fra andre kunstmuseer og fra private. Udstillingen lægger vægt på Heerups udprægede sensitivitet for materialet samt på Heerups helt unikke evne til at komponere værkerne, så de afspejler det helhedssyn, der gennemsyrer hans livsværk. Heerup Museum har udgivet et katalog på 60 sider til udstillingen.

• Henry Heerup – malerier fra egen samling 18/5 - 11/8 2002

• Heerup og musikken 14/2 - 9/6 2003

Udstillingen sætter fokus på Heerups store interesse for musik. At komponere musik, at spille musik og at lytte til musik var vigtige elementer i Heerups liv. Musik ses ofte som et tema i Heerups maleri, grafik og tegninger som motiv og som en del af et rytmisk ornamentalt formsprog. Store kunstnere som Mozart og Beethoven var Heerup betaget af, og de har ligesom gadens musikanter også fået plads i Heerups værker. Udstillingen omfatter værker fra museets samling suppleret med lån fra andre kunstmuseer og fra private.

• Heerups Rembrandt 12/9 - 7/12 2003

Gennem hele livet var Henry Heerup dybt fascineret af Rembrandt. Fascinationen gjaldt såvel Rembrandts værker som hans livsforløb. Denne fascination bevirkede, at heerup i tegninger, maleri og linoleumssnit gentagne gange har arbejdet med Rembrandt som tema. I midten af 1950’erne skabte Heerup en række Rembrandt-værker, hvor han formidlede sit syn på og sin betagelse af Rembrandt. Udstillingen samler disse værker og viser Heerups beundring for denne store kunstner.

• Henry Heerup – Forvandlinger 12/9 - 7/12 2003

Udstillingen Henry Heerup – forvandlinger sætter fokus på Henry Heerups organiske univers, hvor alting smelter sammen og forvandles for at skabe nye enheder. Naturens og årstidernes forvandlinger var et uudtømmeligt emne hos Heerup, ligesom menneskets forvandlinger med forplantningen og livscyklusen samt kunstens forvandlinger, stenens forvandling til skulptur eller forvandlinger i den grafiske proces. Forvandlinger i Heerups kunst bliver udtryk for sammenhæng, meningsfuldhed og helhed. Udstillingen tager udgangspunkt i museets egen samling.

• Malerier fra Kampsax Kollegiet - Heerup i det offentlige rum 9/12 2003 - 10/6 2004

Heerups lange karriere har sat mange spor i det offentlige rum. Udendørs i bybilledet ses skulpturgrupper og gavlmalerier. Indendørs på skoler og virksomheder ses mange steder imponerende malerier. Fem store malerier fra Kampsax Kollegiet, Lundtofte, danner ramme om en lille særudstilling, der sætter fokus på Heerups udsmykninger i det offentlige rum. Heerup Museum har udgivet en tekst om Heerups offentlige udendørs udsmykninger i Københavnsområdet.

• Henry Heerup - portrætter 5/3 - 6/6 2004

Portrætter af familien, af venner, af offentlige personer samt selvportrætter udgør en interessant del af Heerups værk. Heerup har portrætteret kendte danskere som politikeren Jørgen Jørgensen, professor Mogens Fog og Louisianas stifter Knud W. Jensen. Heerup har også portrætteret den nære familie – sin mor, sine to koner og sine to børn. Selvportrætter er også en genre, Heerup har beskæftiget sig med gennem mange år. Udstillingen samler en stor del kendte og ukendte portrætter lånt fra private og fra andre kunstmuseer.

• Egen samling 10/6 - 31/10 2004

• Egen samling 2/11 2004 - 6/2 2005 (nyophængning)

• Henry Heerup 1940-45 10/2 - 29/5 2005

I anledning af 60-året for Danmarks befrielse vises en udstilling af Henry Heerups kunst fra 1940-45. Henry Heerups værker fra besættelsestiden viser, at Heerup forholder sig direkte og politisk til krigens omstændigheder. Med sine skulpturer, malerier, tegninger og grafik viser Heerup, at livet fortsætter på trods af modgangstider. Heerups standhaftige livsglæde ledsages altid af et alvor, og under besættelsestiden ses dette alvor tydeligt i hans kunst. Henry Heerups værker fra besættelsesårene har aldrig været vist samlet før. Udstillingen viser værker fra museets samling og værker lånt fra andre danske kunstmuseer og fra private.

• Heerups H.C. Andersen 13/3 - 29/5 2005

I anledningen af 200-året for H.C. Andersens fødsel i 2005 viser Heerup Museum en udstilling, der sætter fokus på Heerups livslange beundring og interesse for H.C. Andersen. Den dybtfølte interesse for H.C. Andersen affødte for Heerup en storslået kunstnerisk fortolkning og formidling af H.C. Andersens poesi, hvilket en række eventyrillustrationer, portrætter af H.C. Andersen og andre kunstneriske bearbejdninger af H.C. Andersens eventyr vidner om. Udstillingen omfatter tegning, linoleumstryk og maleri og viser værker fra museets samling samt værker lånt fra andre danske kunstmuseer og fra private.

• Egen samling 2/6 - 31/10 2005

• Året rundt med Heerup 3/11 2005 - 5/2 2006

Årstidernes skiften, vejrligets luner og døgnets rytme har altid været en del af Henry Heerups kunst og liv. Udstillingen sætter fokus på Henry Heerups særlige evne til at fange hver enkelt årstids helt unikke karakter og stemning.

• Heerups rejser 10/2 - 11/6 2006

Skønt Heerup om nogen var en hjemmefødning, så viser det sig, at han har skabt en lang række malerier, tegninger og tryk med klar reference til og inspiration fra rejser til især Grækenland, Tyrkiet og Spanien. Udstillingen viser en række ukendte værker lånt af private suppleret med mere kendte værker fra Danmarks kunstmuseer.

• Velcronesien 9/2 - 29/4 2007

Kan Henry Heerups værker sige den nye generation af kunstnere og kunstinteresserede noget? Ja, mener de tre unge kunstnere, Christian Bretton-Meyer, Søren Petersen og Emil Westman Hertz, der i anledningen af 100-året for Heerups fødsel viser udstillingen Velcronesien på Heerup Museum i perioden fra den 8. februar til den 29. april 2007. Hvad er Velcronesien? Velcronesien er et drømmested - et visuelt møde mellem Henry Heerup (1907-93) og de tre kunstnere Christian Bretton-Meyer (1976), Søren Petersen (1977) og Emil Westman Hertz (1978). Velcronesien er et underfundigt selvopfundet ord, der dækker over noget eventyrligt og fremmedartet – et fantasiens univers.

• Skralde og Kladde i Figurland 3/5 - 19/8 2007

Henry Heerups børn, Ole Heerup og Nanna Hertoft, har i anledningen af 100-året for Heerups fødsel sammensat en udstilling af deres fars værker, der har haft en særlig betydning for dem, og som har inspireret dem i deres liv og egen kunstneriske løbebane. Udstillingens centrale omdrejningspunkt er Heerups have og arbejdsplads. Haven, hvor alt fik lov at gro, var som en eventyrhave for Heerups to børn Nanna Hertoft og Ole Heerup. I denne fantasiens have tilbragte de mange timer, mens de legede og deltog på sidelinjen i faderens arbejde. Udstillingen omfatter værker, hvor børnene selv er en del af motivet, og værker, der formidler den helt særlige stemning og betydning, som Heerups haveunivers havde for dem. En stor del af disse værker tilhører familien Heerup. Udstillingen omfatter desuden Ole Heerup og Nanna Hertofts egne værker samt udvalgte værker af deres mor Mille Heerup. Udstillingen skildrer det univers, der var ramme om og inspirationskilde til børnenes egne kunstneriske karrierer, og som på den ene eller anden måde har sat spor i deres kunst.

• Hyldest til kvinden 4/11 2007 - 10/3 2008

Landet over fejres i år 100 året for kunstneren Henry Heerups fødsel. På Heerup Museum har vi valgt at lave en udstilling med et af kunstnerens yndlings motiver; kvinden. Udstillingen Hyldest til kvinden sammenstiller en lang række malerier, tegninger, tryk og skulpturer fra både private og offentlige samlinger – alle med kvinden i centrum. Kvinden som moder, kvinden som elskerinde, nonnen, havfruen og meget mere. Kvinden var for Heerup hele livets omdrejningspunkt. Hun sammenlignes med solens varme og energi. Den konstante erotiske tiltrækning, hun repræsenterer, er den smørelse, der får livets hjul til at dreje rundt. Hendes former er som naturens, og hendes moderlige ømhed bliver hos Heerup symbolet for tryghed og menneskeligt nærvær. Heerups hyldest til kvinden er uforbeholden og dybtfølt.

• Pilen peger på - Symboler og bomærker af Henry Heerup 14/3 - 10/8 2008

Vi er i dag storforbrugere af symboler. Symbolerne er overalt i vores hverdag: I bussen, på computeren, på vores madvarer og vores tøj. Kunstneren Henry Heerup (1907-93) vidste, at symbolerne er afgørende for vores måde at færdes i verden på - og han malede, tegnede og indsatte i stor stil symboler i såvel malerier som skulpturer.

• Heerup i skole - tradition og frihedstrang i mellemkrigstiden 15/8 - 2/11 2008

Udstillingen Heerup i skole er skabt i tilknytning til kulturfestivalen Golden Days 2008 med fokus på mellemkrigstiden (se www.mellemkrigstid.dk). Gennem kunstværker af en meget ung Heerup fra 20’erne og 30’erne trækkes tråde til det samfund og ikke mindst de skoler, der var med til at forme hans kunstneriske begyndelse.

• Klovnerier og narrestreger 12/2 - 23/8 2009

Den danske kunstner Henry Heerup afbildede gennem sit virke klovnen og narren i både maleri, grafik og skulptur. Heerup Museum viser med udstillingen Klovnerier og narrestreger en stor del af disse værker og afslører herigennem en del af Heerups underfundige selvfremstillinger samt kommentarer til samfundet og menneskelige relationer. Klovnerier og narrestreger bevæger sig i museumsrummet også ind i cirkussets verden. Børn som voksne vil kunne klæde sig ud som klovne og optræde for hinanden på en lille scene blandt Heerups klovne- og cirkusbilleder.

• Egen samling - Helårsnisser 6/11 - 8/2 2009

• Alting har en sjæl 28/8 2009 - 3/1 2010

John Olsen (DK), Lars Abrahamsen (DK), Robert Jacobsen (DK), Sven Hauptmann (DK), Kirsten og Vivian Rose (DK), Steffan Herrik (DK), Gitte Schäfer (GER), Romuald Hazoumé (Benin), Kirsten Sonne (DK) og projekter af kunstnergrupperne Parfyme (DK) og Gadegalleriet (DK).

Genbrug var gennem hele livet fundamentalt for Heerup. Han havde en enestående sans for at se skønheden i selv skrald og begyndte tidligt i sin karriere at arbejde med genbrugsmaterialer. Dette ses først og fremmest i hans mange fantasifulde og kreativt konstruerede skraldemodeller. Den danske maler og provokatør Jens Jørgen Thorsen skrev i 1987 om Heerup: ...han var den første der for alvor viste det brugte, slidte, kasserede og værdiløse frem som det ædleste materiale. Heerup er en væsentlig repræsentant for den danske avantgardekunst, der op igennem det 20 årh. udforskede kunstens grænser ved at integrere hverdagsgenstande i en kunstnerisk sammenhæng.

• Egen samling frem til 21/3 2010

• Hundredvis af originaler 25/3 - 29/8 2010

Ikke alle vil bryde sig om at blive kaldt en original! Men Heerup var original som kunstner - ofte kendt for nissehuen og skraldekunsten. Men kan kunst være originalt - selv om der findes 999 værker som er helt ens? Det kan det, hvis der er tale om litografiske tryk. I udstillingen Hundredvis af originaler viser Heerup Museum originale værker og diskuterer originalitet som begreb. Det er ikke alle forundt at have råd til et maleri eller en stenskulptur, men et litografisk tryk af Heerup er ofte ikke dyrere end en ny fladskærm eller en familietur til Tivoli. Litografiet gav Heerup en mulighed for at nå ud til mange med sine kendte farvestrålende motiver og budskaber.

• Kimer I klokker 3/9 - 14/11 2010

Klokken har indrammet menneskers liv længe før armbåndsure og elektroniske kalendere blev uundværlige. Også i Henry Heerups kunst har klokken betydninger, som spænder lige fra magi til fred, erotik og selve livets cyklus. På Heerup Museum kan du se og ikke mindst høre klokken i Heerups kunst fra 3. september til 14. november 2010.

• Egen samling: Nisser hele året 16/11 2010 - 3/3 2011

Her op mod jul kan du besøge udstillingen Nisser hele året – værker fra egen samling på Heerup Museum. De udstillede malerier, skulpturer og tegninger relaterer sig til en række centrale temaer i Heerups liv og værk, så som naturen, kvinden, skraldekunsten, musikken og så naturligvis nissen. Heerups ”helårsnisser” er ej blot til pynt. Nisserne er involverede i livet på godt og ondt. Der er en nisse der trøster, en nisse der cykler og sågar en nisse der græder.

• Heerup Classic

• Mellem linjerne 8/9 2011 - 22/1 2012

Heerup Museum præsenterer i efteråret 2011 en enestående dialogudstilling mellem to generationer Heerup. I Mellem linjerne foretager billedkunstner Malene Heerup en undersøgelse af, hvordan Henry Heerups kunst, og livet sammen med ham, har sat sig spor i både tanker og visuelle udtryk (samtidig får vi mulighed for, for første gang, at stifte bekendtskab med Malenes værker i museumsregi). Malene Heerup (1964-) er uddannet fra Parsons School of Design i New York. Hun har hidtil udstillet på gallerier i Japan, USA og i Europa. Som multikunstner elsker hun at udforske og udfordre kunstens rammer. Dét uden ord interesserer hende, og ved sin eksperimenterende og kompromisløse skabertrang har hun i de senere år fået skabt sig et navn på samtidens kunstscene. Til den kommende udstilling har hun udtænkt/konstrueret et univers af to- og tredimensionelle former: møbler, tekstiler, design, håndtuftede uldtæpper, malerier og skulpturer med mere flokkes i fri interaktion og leg.

• Hvide snit - sort magi 3/2 - 3/6 2012

Hvide snit - sort magi er en dialogudstilling med afsæt i to kunstneres bearbejdning og forståelse af ét materiale; linoleumssnittet. Udstillingen sammenstiller en række linoleumssnit af Henry Heerup (1907-93) og Knud Odde (1955-) med henblik på en visuel dialog mellem to populære danske grafikere. Linoleumssnittet er i dag på vej tilbage på den danske kunstscene, som populær kunstnerisk udtryksform. Forårets særudstilling på Heerup Museum stiller spørgsmålet: hvad var det ved linoleumssnittet, der fik Henry Heerup til at snitte mange sort-hvide fortællinger i gamle gulvplader? Og hvorfor tager en samtidskunstner som Knud Odde teknikken op og skaber nogle af nyere tids mest markante portrætter her knap 50 år senere?

• Egen samling: Hjertekareten

• Heerup uden rammer 7/9 2012 - 27/1 2013

Heerups arbejdsplads var en fantasiens have og forståelsen af Heerups kunst er uløseligt forbundet med de mange fortællinger om haven. Heerup Museum og kunstner Benny Jepsen (Bureau Detours) vil i udstillingen Heerup uden rammer genskabe fantasiens have, ikke fysisk, men som en samtidig dialog med forestillingen om det ultimative kreative frirum, som Heerups have var. Benny Jepsen har bygget en konstruktion af genstandsmaterialer i museumshaven, som gennembryder museets mure og tager haven med ind i museumsrummet. Installationen omfavner, understøtter og redefinerer en række af Heerups værker, som alle er uden rammer både i fysisk og i overført forstand.

• Livshjulet – fra solsymbol til cykelhjul 8. februar – 23. juni

Udstillingen ”Livshjulet – fra solsymbol til cykelhjul” er en ud af en række udstillinger, hvori museet undersøger Heerups brug af symboler. I mange af Heerups værker ses cirklen og korset som konkrete motiviske elementer, men Heerup var samtidig bevidst om, at livshjulet som symbol trækker på en årtusinder lang visuel tradition. Med livshjulet forener Heerup de helt store spørgsmål med det nære – livets oprindelse med erotikken og kærligheden som en evig drivkraft.

• Egen samling 27. juni – 25. august

• Heerup i midten 6. september 2013 - 26. januar 2014

10 markante samtidskunstnerehar besøgt Heerup Museum. På tværs af materialer og metoder har de fået fri adgang til museets samling og specialviden, og hver især har de peget på Heerup værker, som de fandt særligt interessante. Deres kuratering danner en cyklus af nye blikke, som er udgangspunkt for efterårets store særudstilling Heerup i Midten, og resultatet er en overraskende selektion af både nyskabende og mere kommercielle værker samt ti helt nye kunstneriske bud på, hvad man kan lære af Heerup i dag. Heerup Museum er stolte over at præsentere disse unge kunstneres forestillinger og fantasier om Heerup anno 2013 i dialog med et enestående udvalg af Heerup værker.

Link til Trine Ross' anmeldelse fra Politiken

• Mit sted - billeder af Heerups Rødovre 7. februar – 27. juli

”Mit sted- billeder af Heerups Rødovre” er en udstilling om særlige steder i Vanløse og Rødovre, der, som landemærker, dukker op i mange af Heerups værker. Men det er også en udstilling om at høre til et sted, at have sit eget sted. I udstillingen Mit sted inviteres du til at slingre med på livets cykeltur, forbi Heerups sted, mit sted, deres sted, vores sted, skolen, kirken, byen, arbejdet og hjemmet. Undervejs skulle vi gerne blive en smule klogere både på det konkrete sted og på det at høre til.

• Heerup - De unge år 18. september 2014 – 18. januar 2015

Henry Heerup er kendt som en folkets kunstner med stor kærlighed til symbolik, farve og fantasi. Igennem et langt liv skabte han ikoniske værker om menneskets glæder og sorger - mange kan i dag opleves på store danske museer som led i fortællingen om den etablerede kunstner Heerup. Men også Heerups unge år var af stor betydning for hans billed- og formunivers. Hvordan opstod f.eks. Heerups karakteristiske streg? Hvilke afgørende bekendtskaber gjorde han på kunstakademiet, og hvordan fandt han sin særegne stil i tidens markante danske kunstmiljø? Vær med når "Heerup - De unge år" undersøger begyndelsen på Heerups kunstneriske levebane og fortæller historien om hans søgen efter identitet, stil og frihed. 

• Vidunderlig Hverdag – Henry Heerup og Leif Sylvester i dialog 22/1 - 26/4 2015

Det lå ikke umiddelbart i kortene for hverken Leif Sylvester eller Henry Heerup, at de skulle leve som kunstnere. Født ind i arbejderfamilier måtte de hver især gå deres mere eller mindre kringlede vej. Heerup var talblind og ikke glad for skolen, men kunne heller ikke rigtig finde sig til rette i de faste rammer som lærling på et værksted. Leif Sylvester var som Heerup tidligt i gang med kunsten, men skulle omkring uddannelsen som og derefter en del år som gøgler, musiker og skuespiller inden billedkunsten mere definitivt trak i ham. Afgørende for begge kunstneres livsvej er en stor kærlighed til det frie liv.

• Heerups Have - Villahaven som arbejdsplads og myte 9/5 - 6/9 2015

Allerede som helt nyuddannet kunstner begyndte Heerup at hugge sine stenskulpturer og male sine malerier udenfor først i lejede haver i Vanløse og fra 1945 i Rødovre. Med årene fik Heerups kunstneriske udfoldelse i villahaven mere og mere udtryk af en performance, som satte en scene for kunstværkerne og som Heerup selv havde hovedrollen i. Heerup kunst er derfor ofte blevet beskrevet som noget der groede, var strøet, plantet eller blomstrede i haven og Heerup forvandlede sig til gartneren, der fik det hele til at gro. I udstillingen Heerups Have tematiseres haven både som fysisk rum og som scene for kunstneren og hans arbejde. Naturen er i materialerne fx i stenskulpturernes rå sten og i mange motiver som solsikke, pindsvin, blæsevejr mm. samt ikke mindst i form af fortællinger og fotos fra de mange gæster der besøgte haven. 

• Heerup & CoBrA-  17/9 2015 - 24/1 2016

Udstillingen HEERUP & COBRA viser for første gang det europæiske kunst-samarbejde COBRA (1948-51) fra den danske avantgarde og skraldekunstneren Henry Heerups synsvinkel. Heerup var på mange måder et levende eksempel på dét COBRA stræbte efter; det frie legende menneske, der spontant udfolder sit liv i kunsten. Men også genopdagelsen af det oldnordiske billedsprog og hverdagen som motiv, var allerede Heerups mærkesager længe før det blev et omdrejningspunkt i COBRA, ligesom hans leg med materialet – skraldet og markens sten - var banebrydende et årti før COBRA

 • Fantasiens Kraft - Henry Heerup og Herman Stilling 5/2 - 19/6 2016

Herman Stillings trolde gæster Henry Heerups nisser i en ny særudstilling på Heerup Museum. Du inviteres på udstillingen indenfor i de to kunstneres fabulerende univers, hvor du kan gå på opdagelse mellem fantasiens mange og mærkværdige skikkelser. Eller kryb ind i troldehulen og hør nogle af Stillings fantastiske troldehistorier og udforsk Heerups finurlige nisseting og sager. Der er plads til fortolkninger og spejlinger for alle aldre. 

• Heerups Have - Egen samling 25/6 - 28/8 2016

Allerede som helt nyuddannet kunstner begyndte Heerup at hugge sine stenskulpturer og male sine malerier udenfor først i lejede haver i Vanløse og fra 1945 i Rødovre. Med årene fik Heerups kunstneriske udfoldelse i villahaven mere og mere udtryk af en performance, som satte en scene for kunstværkerne og som Heerup selv havde hovedrollen i. Heerup kunst er derfor ofte blevet beskrevet som noget der groede, var strøet, plantet eller blomstrede i haven og Heerup forvandlede sig til gartneren, der fik det hele til at gro. I udstillingen Heerups Have tematiseres haven både som fysisk rum og som scene for kunstneren og hans arbejde. Naturen er i materialerne fx i stenskulpturernes rå sten og i mange motiver som solsikke, pindsvin, blæsevejr mm. samt ikke mindst i form af fortællinger og fotos fra de mange gæster der besøgte haven. 

• Linjen - Haring, Heerup, HuskMitNavn, Penck & Retna 17/9 2016 - 22/1 2017

Heerup Museums særudstilling Linjen er kurateret af kunstsamler Jens-Peter Brask. I udstillingen vises Henry Heerups sort-hvide linoleumssnit sammen med værker af Keith Haring, A. R. Penck & Retna, samt HuskMitNavn, der bl.a. har lavet et stort galvmaleri på museet, som skal danne bro mellem gadekunsten og museumsrummet. Med udstillingen skaber kuratoren, der selv var en del af gaffiti- og skatermiljøet i 1980'erne, overraskende forbindelser mellem de fem kunstnere.

• #Overflod - overflødighedshornet i Heerups kunst 3/2 2017 - 5/6 2017

Heerups brug af symboler som hjertet og korset er velkendt. Til udstillingen #Overflod har Heerup Museum samlet malerier, sten og skraldemodeller, der omhandler det mindre kendte symbol overflødighedshornet og dets mange betydningslag i Heerups billedunivers. Overflødighedshornet er et urgammelt symbol på frugtbarhed, materiel lykke og velstand, som harmonerer særdeles godt med Heerups grundlæggende livsforståelse og kunstneriske formsprog. 

• Sommerudstilling - Sommer hele året - 11/6 - 27/8 2017

Blomsterne strutter, kærligheden trives, og farverne er klare og lysende. I Henry Heerups kunst er der sommer hele året. Kunstnerens positive og åbne sind betød, at han malede håbet og livsglæden ind i selv de mest alvorlige motiver. De farverige værker fra museets samling spejler Heerups glæde ved livet i alt dens mangfoldighed. Malerierne er således fulde af frodig grøn natur og rigelige mængder af kærlighed fra den stærke erotiske tiltrækning mellem kønnene til familiens trygge favntag. Men helt central var Heerups næsten euforiske glæde ved selve kunstens skabelse, som han ofte symboliserede i form af fx fostre, æg og livshjul. Livsglæden lyser ud af Heerups farver og runde former.

• Heerup og folket - kunst til fagbevægelsen 14/9 2017 - 28/1 2018

Heerup var en del af en generation af ”folkelige” og figurative kunstnere, hvis profil og værdisæt tiltrak både erhvervslivet og mange foreninger. Heerup Museum har længe haft et stort ønske om at sammenbringe de danske fagforbund og fagforeningers markante Heerup værker skabt i årene 1970-85. Målet er at undersøge såvel visuelle og ideologiske som praktiske forbindelser mellem kunstner og fagbevægelse. Her vil begrebet ”folkelighed” være et centralt omdrejningspunkt. Der går en rød tråd fra Heerups opvækst ved Nørrebros runddel, hvor skraldemanden og håndværkeren blev hans helte, til hans “folkelige” appel som etableret kunstner. I HK Bladet skrev forfatteren Virtus Schade: ”For Heerup er det vigtigere, at folk ser på hans kunst, end at han tjener penge på den. For det giver trivsel. Han ved også, hvad sammenhold betyder. Han har selv kørt hele kampen igennem og er kommet op i lyset. Og har fundet styrke i kampen. Nu, da han er kommet op, bevarer han solidariteten med de kunstnere, der er på vej frem. Han er en hel arbejderbevægelse i sig selv.”

• OLE HEERUP – Farvens melodi 9/2 - 21/5 2018

Med udstillingen ”Ole Heerup – farvens melodi” ønsker Heerup Museum at ære mindet om en stor kolorist og livskunstner, der for nylig gik bort. Udstillingen vil i et retrospektivt perspektiv stille skarpt på Ole Heerups kunstneriske arbejde; fra det figurative og grafiske til de lyrisk abstrakte farvestrømme. Hos kunstnersammenslutningen Koloristerne fandt Ole Heerup igennem årtier et mangfoldigt udstillingsfællesskab, hvor både hans store menneskelige engagement og kunstneriske nysgerrighed trivedes. Og drømmen om at bygge sit eget sted i verden, tæt ved naturen og i fællesskab med ligesindede, fulgte Ole livet igennem. Hans interesse for maleriet løb parallelt med en stor passion for musikken, som han bl.a. kanaliserede ud i sine intense farvestrøg, der vibrerede – næsten som strengene på de instrumenter, han mestrede. ”Ole Heerup – farvens melodi” præsenterer et kombineret udvalg af Ole Heerups farverige og poetiske værker og Henry Heerups portrætter af Ole. Gennem de to kunstnere fortæller vi historien om kunstneren Ole Heerup, hans liv og hans virke.

• Sommer hele året – 29/5 - 2/9 2018

Blomsterne strutter, kærligheden trives, og farverne er klare og lysende. I Henry Heerups kunst er der sommer hele året. Kunstnerens positive og åbne sind betød, at han malede håbet og livsglæden ind i selv de mest alvorlige motiver. De farverige værker fra museets samling spejler Heerups glæde ved livet i alt dens mangfoldighed. Malerierne er således fulde af frodig grøn natur og rigelige mængder af kærlighed fra den stærke erotiske tiltrækning mellem kønnene til familiens trygge favntag. Men helt central var Heerups næsten euforiske glæde ved selve kunstens skabelse, som han ofte symboliserede i form af fx fostre, æg og livshjul. Livsglæden lyser ud af Heerups farver og runde former. Museet viser igen frem af museets og Heerups egen samling.