Sommer 2019

Frem til d. 1. september 2019 vises særudstillingen "HEERUP - Sommer, cykler og symboler" på Heerup Museum. Udstillingen viser værker fra museets egen samling, og du kan opleve både malerier, grafik, sten- og skraldeskulpturer fra Heerups hånd. Der er fokus på Heerups forhold til cyklen - det kan du læse mere om her.

Hvis du besøger udstillingen med din klasse kan du bestille en almindelig omvisning af en times varighed (se mere her) eller et to timers værkstedsforløb, hvor eleverne både får en omvisning og en kreativ opgave, som kan perspektivere billedsamtalen. Museet udbyder følgende værkstedsforløb til "Heerup - Sommer, cykler og symboler":

 

Skrald og skulptur

Målgruppe: 0.-2 kl.

Varighed: 2 timer

Pris: 720 kr. (bemærk nedsat pris for skoler i Rødovre Kommune)

I forbindelse med udstillingen HEERUP – Sommer, cykler og symboler tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og værker og arbejder med skraldekunst.

Værkstedsforløbet Skrald og skulptur starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups skulpturer i både sten og skrald. Her kommer klassen helt ind i Heerups fantastiske univers af symboler, genbrugstanker og kærlighed til naturen. Heerup brugte både gamle symboler og materialer, når han skabte sine skulpturer, og han arbejdede med mange forskellige teknikker. Sammen snakker vi om, hvad en skulptur egentlig er, og hvordan den er anderledes fra f.eks. et maleri. Vi sætter både krop og øjne i bevægelse, når vi går på opdagelse efter små dyr, sjove nisser og symboler.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal bruge inspirationen fra Heerups teknikker og motiver til at skabe en fantasifuld skraldeskulptur. Der er fokus på elevernes associationer og følelser, når de kasserede genstande skal anvendes i nye sammenhænge og tildeles nye betydninger. Fornemmelsen for form, farve og fortælling aktiveres, når de griber limpistolen for at forvandle skrald til skulpturer. Vi skal bygge vores egne dyr i skrald, så der er plads til genkendelse, fortolkning og leg. Til sidst tages skraldemodellen med tilbage til klassen, så I kan lave jeres helt egen udstilling med flotte skraldeskulpturer.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2.kl:

Eleverne kan kategorisere motivkredse, eleverne har viden om primære- og sekundærfarver, eleverne kan samtale om billeders opbygning og indhold, eleverne har viden om materialers anvendelse- og udtryksmuligheder, eleverne kan fremstille en skulptur.

 

Selvportrætter i skrald

Målgruppe: 3.-6. kl.

Varighed: 2 timer

Pris: 720 kr. (bemærk nedsat pris for skoler i Rødovre Kommune)

I forbindelse med udstillingen HEERUP – Sommer, cykler og symboler tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og værker og laver selvportrætter i skrald.

Værkstedsforløbet Selvportrætter i skrald starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups liv og selvportrætter. Vi snakker om, hvad et selvportræt egentlig er samt om hvilke muligheder og begrænsninger, der er, når man arbejder med tredimensionelle skulpturer og genbrugsmaterialer. Heerup kunne med ganske få virkemidler skabe en både let aflæselig, fantasifuld og personlig fortælling. Især nissen står som et af de stærkeste symboler på Heerup som fri, skabende kunstner men også på fantasien generelt. Sammen sætter vi krop og øjne i bevægelse og går på opdagelse efter nisser og andre symbolske selvportrætter.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal omsætte inspirationen fra Heerup til et selvportræt i skrald. Eleverne skal først lave en lille brainstorm, hvor de finder ord, der beskriver deres personlighed og udvælger symboler, der kan bruges i netop deres selvportræt. Ligesom Heerup bruger vi en blanding af gamle materialer fra vores omgivelser og en god dosis fantasi til at udtrykke os med.

Der er fokus på elevernes associationer og følelser, når de kasserede genstande skal anvendes i nye sammenhænge og tildeles nye betydninger. Elevernes fornemmelse for form, farve og fortælling aktiveres, når de med limpistolen skal finde det rigtige skrald og forvandle det til en personlig skulptur med blik for identitet og symboler. Til sidst tages skraldemodellen med tilbage til klassen, så I kan lave jeres helt egen udstilling med flotte skraldeskulpturer.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2. kl:

Eleven har viden om sammenføjningsteknikker, eleven har viden om materialers anvendelses og udtryksmuligheder, eleven kan fremstille en skulptur, eleven har viden om skulpturteknikker, eleven kan kategorisere motivkredse, eleven kan samtale om billeders funktion

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5. kl:

Eleven har viden om farvelære, eleven har viden om assemblage, eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling, eleven har viden om stilarter og formsprog, eleven har viden om visuelle symbolers betydning, eleven har viden om billeders kommunikative funktion, eleven har viden om billedkulturens billedgenrer, eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder

 

Linoleum live

Målgruppe: 6.-9. kl.

Varighed: 2 timer

Pris: 720 kr. (bemærk nedsat pris for skoler i Rødovre Kommune)

I forbindelse med udstillingen HEERUP – Sommer, cykler og symboler tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og symboler og prøver kræfter med højtryksteknikken linoleumssnit.

Værkstedsforløbet starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen, hvor der samtales værknært om Heerups karakteristiske streg og motiver fra maleri og grafik. Velkendte symboler som hjertet, korset og ikke mindst nissen dukker op på tværs af materialer og teknikker. I kraft af deres enkelhed og genkendelighed rummer de stor fortællekraft. Sammen snakker vi om, hvordan både symboler, materialer og farver kan bruges til at udtrykke følelser, fællesskab og identitet.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal finde inspiration i Heerups billedunivers og omsætte indtrykkene til et personligt linoleumssnit. Med fokus på den formgivende konturstreg skal klassen gå på opdagelse i Heerups værker og udvælge motiver, som de kan arbejde videre med i grafisk form. Eleverne får til opgave at observere, skitsere og sammensætte motiver på linoleumspladen, således at de kan udtrykke idéer og betydninger visuelt. Undervejs snakker vi om linjer, kontraster, baggrund, spejlvending og originaler/gentagelser. Til sidst bruger vi tekstilfarve til at trykke elevernes symbolske snit på en mulepose, som de får med hjem sammen med deres helt egen trykstok, som kan bruges igen på et senere tidspunkt.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5. kl:

Eleven har viden om visuelle symbolers betydning, eleven har viden om billeders kommunikative funktion, eleven har viden om balance og rytme i billedudtryk, eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst, eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser, eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder, eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge, eleven kan fremstille billeder med trykteknikker, eleven har viden om højtryk, plantryk og dybtryk.