Lærerprofiler

Kunstskolens underviser er professionel, udøvende kunstner og dygtig formidler. Målet med undervisningen er at lære børnene om kunstens grundprincipper og give dem redskaber til at udtrykke sig. Lige så vigtigt er det at støtte børnene i at udfolde deres personlige billedrigdom. 

Abbas Alkadhim
Nogen vil genkende Abbas fra skolen, da han har stået for en række af museets workshops for skoler og familier de sidste år. Abbas blev uddannet billedkunstner på Kunstinstituttet i Baghdad, Rom og København. I dag er han billedkunstner i Danmark og har mange års erfaring i at undervise børn og familier. Abbas kommer ofte i tanke om sjove fælles projekter sammen med børnene i kunstskolen. 

http://www.alkadhim.dk/index.htm