Organisation

Ud at se med Heerup. På besøg hos Ole Heerup Ud at se med Heerup. På besøg hos Ole Heerup

Heerup Museum er en selvejende institution med tilknytning til og tilskud fra Rødovre Kommune. Museet varetager Rødovre Kommunes samling af kunstværker og effekter knyttet til Henry Heerup. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling vil museet udbrede kendskabet til Heerups liv og værk, samt bevirke en fortsat undersøgelse af kunstnerens rolle for såvel datidens som nutidens kunst og kultur. Museet er et ud af en lang række personmuseer i Danmark, så som H.C. Andersens Hus, Karen Blixen Museum, Storm P Museum, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og mange andre. Fælles for personmuseerne er den grundlæggende biografiske fortælling om én persons, ofte en kunstners, liv og værk. På Heerup Museum betyder det, at det ikke alene er Heerups værker, der er i centrum, men ligeså Heerups indstilling til livet, hans store integritet, rolle i samfundet og dennes betydning for eftertiden. 

Heerup Museum er godt forankret i Rødovre. Museet har egen bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 

Pia Hess Larsen, udpeget formand af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune.
Marianne Christensen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune.
Ruth Mørch og Jørgen Jørgensen er repræsentanter for Heerup Museets Venner.
Kaj Erik Jørgensen er repræsentant for erhvervslivet.
Anita Hartelius er repræsentant med kunstfaglig baggrund.

Museet ledes af  cand. mag. i Visuel Kultur og museumsleder Anni Lave Nielsen og den daglige drift varetages af en håndfuld dygtige medarbejdere, som består af Gerda Skovgaard, Christina Ladefoged Klestrup Hansen, Ida Sofie Kristensen og Susan Aagaard. Dertil kommer 12 uundværlige frivillige hjælpere, som hjælper til, hvor der er brug for det. Museet har en aktiv venneforening, som støtter og følger museets arbejde. 
 

Heerup Museum er medlem af Kunstkonserveringen, som er stiftet af danske kunstmuseer med det formål at styrke opsynet med og bevaringen af kunst. Kunstkonserveringen konserverer og restaurerer kunstværker og rådgiver omkring lys- og klimaforhold m.m. Læs mere her: kunstkonserveringen.dk