Aktuel udstilling

HEERUP & COBRA

Særudstilling på Heerup Museum 17.09.15 - 24.01.16 

Udstillingen HEERUP & COBRA viser for første gang det europæiske kunstsamarbejde COBRA (1948-51) fra den danske avantgarde og skraldekunstneren Henry Heerups synsvinkel. Udstillingen bygger på det synspunkt, at Heerup havde en central betydning for opbygningen af den europæiske gruppes idegrundlag.    

Heerup var på mange måder et levende eksempel på dét, COBRA stræbte efter; det frie legende menneske, der spontant udfolder sit liv i kunsten. Men også genopdagelsen af det oldnordiske billedsprog og hverdagen som motiv, var allerede Heerups mærkesager længe før det blev et omdrejningspunkt i COBRA, ligesom hans leg med materialet – skraldet og markens sten - var banebrydende et årti før COBRA.  

Men den rolle, Heerup reelt fik tildelt, fortæller en anden historie end den, der ofte genfortælles om sammenslutningen. Det spontant abstrakte billedsprog, som var vokset ud af en trang til at gøre sig fri af tidligere stilarter, var nemlig i 1940’ernes midte selv ved at udvikle sig til en stilart, - og Heerup så sig i den sammenhæng marginaliseret.

Kollegerne i COBRA var især ambivalente ved Heerups symbolladede malerier, og han deltog derfor alene som stenhugger på gruppens fælles udstillinger. Som en kommentar dertil fremstillede Heerup i en tegning, og med vanlig flair for flertydighed, COBRA som ”slangen i paradiset”, der har slået ring om en fristende nøgen kvinde. 

Paradoksalt nok betød Heerups insisteren på det anti-intellektuelle, at han aldrig for alvor blev indskrevet i Cobra-fortællingen, selvom han deltog i samtlige af gruppens større udstillinger og var venner med mange af dens medlemmer. Historien skrives som bekendt med ord, men Heerups ord var få og poetiske, grænsende til det knudrede, mens han udtrykte sig klart og tydeligt gennem kunsten.

Heerup Museum har blandt andet valgt at udstille en række af de Heerup-værker fra 1940 og frem, som kunne have været med på COBRA udstillingerne samt værker, der viser, at COBRA tankerne også levede videre gennem Heerups kunst i årene efter. Mange spændende malerier, sten og skraldemodeller er lånt fra ind- og udland til lejligheden og er ophængt side om side med værker af bl.a. Ejler Bille, Egill Jacobsen, Asger Jorn, Mogens Balle, Alechinsky, Corneille og andre af COBRA gruppens centrale deltagere.

Heerup og Avantgarden: 3 udstillinger og to bøger

Heerup Museum har taget initiativet til projektet Heerup og Avantgarden, der omfatter tre udstillinger inkl. Heerup og Cobra på Heerup Museum samt en antologi og forskningspublikation med titlen Henry Heerup og Avantgarden. Tilsammen viser de tre udstillinger, som løber parallelt i efteråret 2015, den største repræsentation af Heerups værker nogensinde. Udstillingerne er:

 • Heerup og Mertz – Skrammelavantgarde. Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø.
  www.sorokunstmuseum.dk
   
 • Heerup - Dane Fæ på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning, Birk Centerpark 1, 7400 Herning.
  www.chpeamuseum.herning.dk
   
 • Heerup og Cobra. Heerup Museum, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.
  www.heerup.dk

Samtidig med antologien Henry Heerup og Avantgarden, som Heerup Museum har været redaktør på, udkommer fra museets eget forlag biografien Motivets Magt – Henry Heerup 1907-93 skrevet af museumsleder Anni Lave Nielsen.  

Således har Heerup Museum i dette efterår sat alle sejl - og skraldemodeller - til for på en folkelig og festlig måde, at åbne for en bredere forståelse af Heerups unikke univers og skabe grobund for videre forskning i én af det 20 århundredes store kunstnere.

For yderligere information og pressefoto: kontakt museumsleder og forfatter til biografien Anni Lave Nielsen på mobil 40979424