Naturens hårdkogte

Til og med d. 16. juni 2019 står Heerup Museum i stenskulpturernes tegn. Særudstillingen "Naturens Hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup" præsenterer hele 89 Heerup skulpturer i forskellige former, størrelser og farver, men den rummer til gengæld kun få malerier og grafiske værker. Udstillingen er skabt i forlængelse af bogen af samme navn, som udkom i 2018. I bogen kan du blive klogere på Heerups forhold til sten som materiale og få indblik i de forskellige måder, han arbejder med stenen på. Du kan købe bogen via dette link.

De til udstillingen knyttede værkstedsforløb introducerer som altid klassen til Heerup liv og værker. I den kreative del tilbyder vi forløb for alle niveauer i grundskolen, hvor eleverne kan prøve kræfter med enten at male på sten, lave skraldekunst eller snitte linoleumstryk. Læs mere her eller download forløbsbeskrivelserne som pdf nederst på siden.

Hvis du bestiller et værkstedsforløb og vil forberede din klasse på udstillingen "Naturens Hårdkogte", kan du klikke på dette link. Så kommer du ind i en dropbox pressemappe for udstillingen, hvor du kan downloade pressemeddelelse og finde fotos til din undervisning. Bare husk at kreditere Heerup Museum, hvis du bruger fotografierne i anden sammenhæng.

 

Sten og fantastiske fabeldyr

Målgruppe: 0.-2. kl.  

Varighed: 2 timer

I forbindelse med forårets særudstilling Naturens Hårdkogte - stenkunst af Henry Heerup tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og stenkunst og maler deres helt egen farvestrålende stenskulptur.

Værkstedsforløbet Sten og fantastiske fabeldyr starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups stenkunst. De mange stenskulpturer blev til i Heerups have under åben himmel, når han huggede sig igennem vinterens kulde og mørke. Heerup huggede mange forskellige motiver i de hårde sten, og sammen går vi på opdagelse efter de små dyr, nisser og mennesker, der gemmer sig i hans sten. Der samtales værknært om de sjove og søde stenskulpturer, og vi sætter både krop og øjne i bevægelse for at komme tættere på deres former, farver og historier.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal skabe en stenskulptur med inspiration fra Heerup. Hver elev vælger en natursten, som de skal undersøge og forvandle til et personligt kunstværk. Vi skal tegne stenen for at finde ud af, hvilken form den egentlig har og hvilket lille væsen eller motiv, der ligger gemt i netop den sten. Heerup fremhævede stenenes kendetegn og gav dem følelser og liv ved at bemale dem i smukke farver. Med maling og Posca tuscher fremhæver vi stenens former og fortællinger, ligesom Heerup gjorde det. Til sidst kan hver elev tage stenen med hjem, eller I kan lave jeres egen stenudstilling i klassen.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2. kl:

Eleverne kan tegne ud fra ideer og oplevelser, eleverne kan samtale om billeders funktion,eleverne kan kategorisere motivkredse, eleverne har viden om primære- og sekundærfarver, eleverne kan samtale om billeders opbygning og indhold, eleverne har viden om materialers anvendelse- og udtryksmuligheder, eleverne kan fremstille en skulptur.

 

Skrald og skulptur

Målgruppe: 0.-2 kl.

Varighed: 2 timer

I forbindelse med forårets særudstilling Naturens Hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og skulpturer og arbejder med skraldekunst.

Værkstedsforløbet Skrald og skulptur starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups skulpturer i både sten og skrald. Her kommer klassen helt ind i Heerups fantastiske univers af symboler, genbrugstanker og kærlighed til naturen. Heerup brugte både gamle symboler og materialer, når han skabte sine skulpturer, og han arbejdede med mange forskellige teknikker. Sammen snakker vi om, hvad en skulptur egentlig er, og hvordan den er anderledes fra f.eks. et maleri. Vi sætter både krop og øjne i bevægelse, når vi går på opdagelse efter små dyr, sjove nisser og symboler i stenene.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal bruge inspirationen fra Heerups teknikker og motiver til at skabe en fantasifuld skraldeskulptur. Der er fokus på elevernes associationer og følelser, når de kasserede genstande skal anvendes i nye sammenhænge og tildeles nye betydninger. Fornemmelsen for form, farve og fortælling aktiveres, når de griber limpistolen for at forvandle skrald til skulpturer. Vi skal bygge vores egne dyr i skrald, så der er plads til genkendelse, fortolkning og leg. Til sidst tages skraldemodellen med tilbage til klassen, så I kan lave jeres helt egen udstilling med flotte skraldeskulpturer.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2.kl:

Eleverne kan kategorisere motivkredse, eleverne har viden om primære- og sekundærfarver, eleverne kan samtale om billeders opbygning og indhold, eleverne har viden om materialers anvendelse- og udtryksmuligheder, eleverne kan fremstille en skulptur.

 

Linoleum live

Målgruppe: 3.-6. kl.

Varighed: 2 timer

I forbindelse med forårets særudstilling Naturens Hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og stenskulpturer og arbejder med linoleumstryk.

Værkstedsforløbet Linoleum live starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups motiver og genkendelige streg. Heerup arbejdede året rundt med både grafik, malerier og skulpturer. For ham var alle disse udtryksformer tæt forbundet, men det at hugge i sten og snitte i linoleum opfattede han som vinterarbejder. Sammen går vi på opdagelse i hans fantasifulde stenskulpturer og finder inspirerende symboler til vores linoleumstryk som f.eks. nissen, hjertet, korset og øjet. Der er fokus på Heerups stærke sans for formgivning og komposition, når vi finder betydninger i de enkle, men fortællestærke stenskulpturer.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal tegne og snitte deres eget linoleumstryk. Hver elev skal omsætte inspirationen fra Heerups tredimensionelle stenskulpturer til todimensionelle fortællinger i linoleum. Fælles for Heerups værker i sten og linoleum er processen med at hugge eller snitte ind i materialet og fjerne noget i overfladen for at skabe plads til mønstre og former. Eleverne starter med at udvælge og skitsere deres egne symboler for dernæst at samle dem i en harmonisk komposition. Med skæreværktøjet bearbejder vi den bløde linoleumsplade til det endelige snit er færdigt og trykkes på papir.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2.kl:

Eleven kan tegne ud fra ideer og oplevelser, eleven har viden om grafiske tegne- og trykmetoder, eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold, eleven har viden om skulpturteknikker.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5.kl:

Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser, eleven kan fremstille billeder med trykteknikker, eleven kan redegøre for billedsymbolers betydning, eleven har viden om billeders kommunikative funktion.

 

Selvportrætter i skrald

Målgruppe: 3.-6 kl.

Varighed: 2 timer

I forbindelse med forårets særudstilling Naturens Hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og skulpturer og laver selvportrætter i skrald.

Værkstedsforløbet Selvportrætter i skrald starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen med fokus på Heerups liv og selvportrætter i sten. Heerup brugte genbrugssten som f.eks. bygningssten, møllesten eller granittromler, når han huggede eller sammensatte sine skulpturer, og han arbejdede med mange forskellige teknikker. Vi snakker om, hvad et selvportræt egentlig er samt om hvilke muligheder og begrænsninger, der er, når man arbejder med tredimensionelle skulpturer og genbrugsmaterialer. Heerup kunne med ganske få virkemidler skabe en både let aflæselig, fantasifuld og personlig fortælling. Især nissen står som et af de stærkeste symboler på Heerup som fri, skabende kunstner men også på fantasien generelt. Sammen sætter vi krop og øjne i bevægelse og går på opdagelse efter nisser og andre symbolske selvportrætter.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal omsætte inspirationen fra Heerup til et selvportræt i skrald. Eleverne skal først lave en lille brainstorm, hvor de finder ord, der beskriver deres personlighed og udvælger symboler, der kan bruges i netop deres selvportræt. Ligesom Heerup bruger vi en blanding af gamle materialer fra vores omgivelser og en god dosis fantasi til at udtrykke os med. Der er fokus på elevernes associationer og følelser, når de kasserede genstande skal anvendes i nye sammenhænge og tildeles nye betydninger. Elevernes fornemmelse for form, farve og fortælling aktiveres, når de med limpistolen skal finde det rigtige skrald og forvandle det til en personlig skulptur med blik for identitet og symboler. Til sidst tages skraldemodellen med tilbage til klassen, så I kan lave jeres helt egen udstilling med flotte skraldeskulpturer.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 2. kl.:

Eleven har viden om sammenføjningsteknikker, eleven har viden om materialers anvendelses og udtryksmuligheder, eleven kan fremstille en skulptur, eleven har viden om skulpturteknikker, eleven kan kategorisere motivkredse, eleven kan samtale om billeders funktion.

Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5. kl.:

Eleven har viden om farvelære, eleven har viden om assemblage, eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling, eleven har viden om stilarter og formsprog, eleven har viden om visuelle symbolers betydning, eleven har viden om billeders kommunikative funktion, eleven har viden om billedkulturens billedgenrer, eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder.

 

Linoleum live

Målgruppe: 6.-9. kl.

Varighed: 2 timer

Der er mange ligheder mellem kunstneren Henry Heerups arbejde som stenhugger og grafiker. Både hans finurlige stenskulpturer og sort-hvide linoleumssnit blev til om vinteren, når dagene blev kortere, og kulden satte ind. I tæt dialog med naturen huggede og snittede Heerup alt fra genkendelige symboler og fantasifulde væsener til stærke menneskelige fortællinger i den hårde granit og det bløde linoleum. 

I forbindelse med forårets særudstilling Naturens hårdkogte - stenkunst af Henry Heerup tilbyder Heerup Museum et kreativt værkstedsforløb, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerups liv og symboler og prøver kræfter med højtryksteknikken linoleumssnit.

Værkstedsforløbet starter med en dialogbaseret omvisning i særudstillingen, hvor klassen kommer helt tæt på udvalgte stenskulpturer med en erfaren kunstformidler. Der samtales værknært om stenens og skulpturens væsen samt om, hvordan Heerups karakteristiske streg og motiver fra maleri og grafik kommer til udtryk i de hårde sten. Velkendte symboler som hjertet, korset og ikke mindst nissen dukker op på tværs af materialer og teknikker. I kraft af deres enkelhed og genkendelighed rummer de stor fortællekraft. Sammen snakker vi om, hvordan både symboler, materialer og farver kan bruges til at udtrykke følelser, fællesskab og identitet.

Klassens besøg fortsætter i det kreative værksted, hvor eleverne skal finde inspiration i Heerups tredimensionelle skulpturer og omsætte indtrykkene fra stenens verden til et personligt linoleumssnit i to dimensioner. Heerups bearbejdning af stenen med hammer og mejsel kan sammenlignes med knivens snit i linoleummets overflade. I begge tilfælde fjernes dele af materialet for at give plads til former og fortællinger i relief.

Med fokus på den formgivende konturstreg skal klassen gå på opdagelse i Heerups skulpturer og udvælge motiver, som de kan arbejde videre med i grafisk form. Eleverne får til opgave at observere og skitsere enkelte sten med henblik på at overføre og sammensætte motiver på linoleumspladen, således at de kan udtrykke idéer og betydninger visuelt. Undervejs snakker vi om linjer, kontraster, baggrund, spejlvending og originaler/gentagelser. Til sidst bruger vi tekstilfarve til at trykke elevernes symbolske snit på en mulepose, som de får med hjem sammen med deres helt egen trykstok, som kan bruges igen på et senere tidspunkt.

Værkstedsforløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5. kl.:

Eleven har viden om skulpturteknikker, eleven har viden om visuelle symbolers betydning, eleven har viden om billeders kommunikative funktion, eleven har viden om balance og rytme i billedudtryk, eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst, eleven har viden om kulturelle normer og værdier, eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser, eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder, eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge, eleven kan fremstille billeder med trykteknikker, eleven har viden om højtryk, plantryk og dybtryk.

Video