Ole Heerup forløb

         

Heerup Museum tilbyder værkstedsforløb af 2 timers varighed, der tager højde for skolers fagmål samt elevers læringstrin. Værkstedsforløb kombinerer altid en dialogbaseret omvisning med en udstillingsrelevant kreativ opgave. I foråret 2018 udstiller Heerup Museum værker af Ole Heerup (1934-2016) - søn af Henry Heerup (1907-93). Udstillingen er retrospektiv og præsenterer Ole Heerups farverige og stemningsfulde kompositioner i såvel maleri og tegning som grafik. Udvalgte familieportrætter af Henry Heerup indgår også, men der er ingen skraldemodeller eller stenskulpturer af Henry Heerup i denne udstilling.

Klik her for at se og downloade udvalgte værker af Ole og Henry Heerup..

Klik her for at læse mere om udstillingen og Ole Heerup..

Følgende værkstedsforløb udbydes i forbindelse med særudstillingen "Ole Heerup - Farvens melodi".

Farvefantasier
Målgruppe: 2.-9. kl.
Varighed: 2 timer
Pris: 650 kr. (175 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Værkstedsforløbet “Farvefantasier” starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen “Ole Heerup – Farvens melodi”. Sammen med én af museets erfarne kunstformidlere går klassen på opdagelse i farven som udtryksmiddel via udvalgte værker af Ole Heerup og Henry Heerup. Vi undersøger og diskuterer begge kunstneres leg med former, farver og den frie fantasi. I billedsamtalen sætter vi fokus på abstraktion og det spontane maleri; hvad vil det sige, at kunst opstår frit og spontant? Skal kunst ligne noget? Sammen undersøger vi, hvordan to generationer af Heerup på forskellig vis arbejder i spændingsfeltet mellem det figurative og det abstrakte.

Bagefter fortsætter klassens besøg i det kreative værksted, hvor vi i forlængelse af vores billedsamtale prøver kræfter med den spontane tilgang til streg og farve. Hver elev får lov at lege med linjer ved hjælp af en kugleramme med glaskugler dyppet i blæk, der gentagne gange rulles over papiret. Dernæst bruges fantasi og forestillingsevne til at udvælge og fremhæve enkelte former, figurer eller mønstre, som er opstået i arbejdet med farvekuglerne. Til sidst dekorerer vi de spontane linjer og mønstre med ecoline vandfarver. Processen tillader eleven at arbejde kreativt i flere lag og ikke mindst at skabe forbindelse mellem form og følelse i det kunstneriske udtryk.

Billedanalyse
Målgruppe: 2.-9. kl.
Varighed: 2 timer
Pris: 650 kr. (175 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Forårets særudstilling ”Ole Heerup – Farvens melodi” inviterer indenfor i Ole Heerups stemningsfulde kunstneriske univers. Billedanalyse-forløbet starter med en dialogbaseret omvisning, hvor klassen går på opdagelse i udvalgte værker af Ole og Henry Heerup med en erfaren kunstformidler. Der samtales værknært i mødet med de forskellige billedgenrer med henblik på at styrke elevernes evne til at sætte ord på billeders opbygning, indhold og funktion. Vi arbejder målrettet med at identificere de enkelte billedelementer i f.t. motiv, farve, komposition, perspektiv og rytme. Undervejs udfordres elevernes evne til at afkode tegn og symbolers betydning i billeder, og de opnår viden om stilarter og formsprog via forskelligartede værker. 

Efter den dialogbaserede omvisning gennemfører vi først en række timede øvelser med afsæt i post-its, brainstorming og skitsetegninger for at skabe et nuanceret og fordomsfrit afsæt for oplevelsen af de forskellige værker. Dernæst arbejder eleverne videre i grupper med et selvvalgt værk, som de skal analysere og vurdere i et kort mundtligt oplæg. Arbejdet med billedanalytiske begreber fremmer en balance mellem intuitive og analyserende tænkemåder, hvor eleverne både får mulighed for at inddrage egne erfaringer og tilegne sig redskaber til analyse af kunstværker generelt. Ud fra de praktiske hjælpemidler vi har arbejdet med, skal eleverne strukturere deres oplæg og begrunde deres forståelse af billederne.

I familie med..
Målgruppe: 2.-9. kl.
Varighed: 2 timer
Pris: 650 kr. (175 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Ole Heerup var barn af to kunstnerforældre, Henry Heerup og Emilie Westh, hvis værdier og kreative drivkraft var med til at forme hans identitet. Værkstedsforløbet ”I familie med” starter med en dialogbaseret omvisning, hvor klassen går på opdagelse i udvalgte værker af Ole og Henry Heerup med en erfaren kunstformidler. Begge kunstnere værdsatte naturen, hverdagen og familien som erfaringer og følelser, der kunne gengives kunstnerisk. Sammen taler vi om kunstens forhold til såvel den ydre som den indre virkelighed, og vi diskuterer vores egne personlige familieerfaringer samt familien som norm og fællesskab.

I det kreative værksted skal eleverne illustrere deres egen familiefortælling ud fra en kombination af automattegning og collage. Vi lytter først til musikalske udsnit af forskellig karakter, som eleverne skal bearbejde via automattegning: En spontan teknik som har været anvendt af både surrealisterne, Cobra gruppen og de amerikanske abstrakte ekspressionister. Klassen eksperimenter i korte intervaller med automattegningens kunst og producerer derved deres eget materiale til en collage om familien. I den sidste del af forløbet arbejder vi videre med egne tanker om identitet og familie via collage teknik. Klassen opfordres til at medbringe personlige fotos, udklip eller lignende, som de kan anvende til at udtrykke egne idéer og oplevelser i en visuelt sammenhængende collage bestående af både tegning og trykte materialer.