Heerup og folket

Den symbolske fane

- faneworkshop à 2 timer

Fanen som medie er gennem mennesket historie blevet brugt som et billede på samling og fællesskab. F.eks. sejlede de danske vikinger under ravnefanen (en rød dug med motivet af Odins ravn), når de drog på togt, og i historien om Dannebrog, der falder ned fra himlen under slaget i Estland, er det synet af det rød/hvide stof, der samler danskerne til én samlet styrke, der sejrer til sidst.

Samtidigt med denne samlende funktion er faner også noget unikt og individuelt. I de kendte bøger om troldmandsdrengen Harry Potter har hvert af de fire skolekollegier en fane med hver deres motiv; en løve, en ravn, en grævling og en slange, der hver især symboliserer de enkelte kollegieelevers særegenheder. På denne måde kan en fane fortælle en personlig historie om den eller dem, den symboliserer, og samtidigt virke samlende for en større gruppe: Fx for et land, en familie – eller en skoleklasse. Faner kan på én gang være et medie for symboler og et symbol i sig selv.

For kunstneren Henry Heerup var netop symbolerne vigtige medskabere af de fortællinger, der findes i hans kunst. I værkerne rundt omkring på museets vægge vrimler det derfor med både klassiske og mere personlige symboler: Fra velkendte motiver som hjertet, stjernen og korset til anderledes specielle symboler som cykelhjulet, nissehuen og tæppebankeren. Hver især bidrager de til den enkelte beskuers oplevelse og individuelle fortolkning af kunstneren Heerups eget enorme og fantasifulde billedunivers, ligesom de samtidigt binder hans kunst til en historisk – kulturel kontekst med rødder helt tilbage til stenalderen. Symbolerne spiller på én gang en rolle for det enkelte værk – og binder værket sammen med kunstens og fortolkningens lange historie og fælleskab.

Om forløbet ”Den symbolske fane”:

Med forløbet ”Den symbolske fane” på Heerup Museum skal eleverne arbejde med faner, fælleskab og symbolik. Besøget starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen ’Heerup og folket – Kunst til fagbevægelsen’. Her går klassen, i følgeskab med en af museets erfarne kunstformidlere, på opdagelse i udvalgte af Henry Heerups værker i udstillingen. Omvisningen tager udgangspunkt i udstillingens temaer, individet og/i fælleskabet, og sammen ser klassen nærmere på de mange symboler og visuelle tegn, der findes i Heerups kunst. Symboler repræsenterer mere end blot dem selv. Sammen taler vi om symbolernes betydning for de enkelte værker, såvel som deres mere generelle betydning og historie. Vi ser nærmere på billeders opbygning, indhold og kommunikative funktion og undervejs udfordres elevernes evne til at genkende motivkredse samt aflæse centrale informationer i billederne.

Efter omvisningen fortsætter klassen arbejdet med symboler i museets kreative værksted. Her skal eleverne arbejde selvstændigt med symbolik og betydningsdannelse i udformningen af hver deres individelle fane.

Mødet med kunsten kan fastholde den personlige oplevelse og fremhæve såvel sanselige som følelsesmæssige aspekter, og på Heerup Museum ser vi billedproduktion som en særdeles vigtig erkendelsesproces. Vi tilrettelægger derfor vores værkstedsforløb med henblik på at fremme den individuelles kreativitet og fantasi. I værkstedet eksperimenterer vi (helt i Heerups ånd) med former, farver og forestillinger om verden med det formål at styrke elevens evne til at tegne og male ud fra egne idéer og oplevelser. Med inspiration fra Heerups symbolleg, udvælger eleverne et personligt symbol, hvorefter de klipper og dekorerer deres fane hermed. Undervejs taler vi om elevernes individuelle valg og tankerne bag disse.

Afslutningsvis kan fanerne sættes på én lang snor, der efterfølgende kan hænges op i klasseværelset. På denne måde gentages udstillingens forhold mellem personlig del og fællesskab/helhed i eleverne egne kreative produkter. Målet med omvisningen og det efterfølgende værkstedsforløb er således at give eleverne en teoretisk såvel som praktisk forståelse af den måde, hvorpå forskellige symboler kan virke meningsdannende på et personligt niveau, ligesom de samtidigt kan bidrage til en større samlet narrativ. Symboler kan sige mere end tusind ord, og sammen dygtiggør vi os i at kommunikere med billeder ved at skabe billedfortællinger og stemninger via symboler og farvers virkemidler.

Forslag til forberedelse i klassen:
For at sikre eleverne en oplevelse af kontinuitet i forløbet, foreslår Heerup Museum, at I inden besøget arbejder med symboler i klassen, ligesom det kan være en ide kort at berøre emnet om faner. Eleverne kan inden besøget på museet se eksempler på faner som individuelt og/eller samlende medie, ligesom I kan arbejde med de mere velkendte symboler og deres betydninger. Dette vil sikre elevernes oplevelse af genkendelse i mødet med udstillingen på Heerup Museum, ligesom det vil bidrage til deres mulighed for at deltage i dialogen under omvisningen.

Fagtilpasning, målgruppe og vidensmål:
Heerups store alsidighed indbyder til tværfagligt arbejde. Vi tilpasser gerne besøget, så det passer til en emneuge, et tværfagligt emne eller en konkret undervisningssammenhæng. Forløbet ”Den symbolske fane” er udformet i tråd med færdigheds- og vidensmål for undervisningen i fagene billedkunst og dansk i 2.-5./6. klasse, men kan med lethed anvendes til elever på 2.-9. klassetrin.