Onsdag, 15 Juni 2016 15:16

Billedanalyse

  

Heerup Classic: Billedanalyse-workshop à 2 timer

Målgruppe: 2. - 9. kl.

Pris: 650 kr. (175 kr. for Rødovre Skoler)

Vi fordyber os i udvalgte Heerup værkers form og indhold. Der arbejdes målrettet med at sætte ord på billedsproglige oplevelser ved hjælp af forskellige øvelser og korte oplæg. Der samtales værknært i mødet med de forskellige billedgenrer med henblik på at styrke elevernes evne til at sætte ord på billeders opbygning, indhold og funktion. Vi arbejder målrettet med at kategorisere motivkredse og identificere de enkelte billedelementer ift. farvevalg, beskæring/komposition, perspektiv og rytme. Undervejs udfordres elevernes evne til at aflæse centrale informationer i billeder samt fortolke billedudtryk ud fra egne erfaringer og oplevelser. De trænes i at afkode tegn og symbolers betydning i billeder, og de opnår viden om stilarter og formsprog via forskelligartede værker.

Efter den dialogbaserede omvisning får klassen mulighed for at gå i dybden med et selvvalgt værk i den aktuelle udstilling. I efteråret 2018 vises udstillingen "Atomblomster - Heerup og Den Kolde Krig", som du kan læse meget mere om lige her. Vi gennemfører først en række timede øvelser med afsæt i post-its og brainstorming, farvekort og skitsetegninger for at skabe et varieret og fordomsfrit afsæt for oplevelsen af de forskellige værker. Dernæst arbejder eleverne videre i grupper med et selvvalgt værk, som de skal udvælge, reflektere over og analysere i et kort mundtligt oplæg. Ud fra de praktiske hjælpemidler, vi har arbejdet med, skal eleverne begrunde deres forståelse af billederne, strukturere deres oplæg og ikke mindst respektere hinandens forskellige opfattelser af et billedes indhold og betydning.

Heerup store alsidighed indbyder til tværfagligt arbejde: Dansk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, natur og teknik samt håndværk og design. Vi tilpasser gerne besøget, så det passer til en emneuge, et tværfagligt emne eller en konkret undervisningssammenhæng. Og vi tilrettelægger selvfølgelig besøget, så det passer til klassetrinet.

Du kan downloade en længere beskrivelse af Billedanalyse-workshoppen inkl. færdigheds- og vidensmål inden for faget billedkunst nederst på denne side. Vi har desuden udarbejdet en model til brug ved arbejdet med billedanalyse, som også kan hentes her.

Hvis du vil vide mere om Henry Heerups liv og kunst inden jeres besøg, kan du tage et kig på vores Heerup tidslinje lige her.

Udgivet i Skoletjeneste
Lørdag, 08 December 2012 15:57

Lige nu

Nytårstaffel

Søndag d. 6. januar kl. 14.

Museumsleder Anni Lave Nielsen ser i sin omvisning tilbage på et begivenhedsrigt 2018 og frem mod et spændende 2019. Kom og hør mere om nye udstillinger, arrangementer og tiltag ved det traditionsrige Nytårstaffel med et glas og en kage. Det er altid gratis at deltage - og du er hermed inviteret! 

 

Café H: Louis Armstrong
Tirsdag d. 15. januar kl. 19-21

Musikforedrag ved fortæller og bassist Jens Sølund, og trompetist Henrik Bolberg. Louis Armstrong fik enorm betydning for en hel musikgenre, og mange af hans sange er kendt og elskede verden over. Vi dykker ned i den legendariske jazzmusikers rejse fra de fattige kvarterer i New Orleans til de bonede gulve. Pris 80 kr. inkl. vin og snack eller 40 kr. for venner. Billetter købes via dette link eller på museet inden 9. januar. Billetter kan ikke refunderes

 

Lukket pga. udstillingsopbygning

Heerup Museum er lukket pga udstillingsopbygning fra mandag d. 28. januar til og med torsdag d. 7. februar 2019

 

Fernisering "Naturens hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup"
Torsdag d. 7. februar kl. 17.00

Museumsleder Anni Lave Nielsen ser i sin omvisning tilbage på et begivenhedsrigt 2018 og frem mod et spændende 2019. Kom og hør mere om nye udstillinger, arrangementer og tiltag ved det traditionsrige Nytårstaffel med et glas og en kage. Det er altid gratis at deltage - og du er hermed inviteret! 

 

Ny udstilling: "Naturens hårdkogte - Stenkunst af Henry Heerup"
7. februar - 16. juni 2019

Rå finurlige og smittende folkelige stenfigurer som katten med de gule øjne, hesten, moderen m.m. samles i denne særudstilling, hvor vi fejrer stenhuggeren Heerup og hans eventyrlige have, ”Figurland”. Med det særlige fokus på stenen som materiale og udtryk kan vi komme helt tæt på kunstnerens teknik, inspiration og ikke mindst betydningen af hans mange skulpturgrupper i byrummet. Læs mere om udstillingen her..