Værksted

Heerup Museum tilbyder dialogbaserede værkstedsforløb af 2 timers varighed. Alle vores undervisningstilbud tager udgangspunkt i museets samling og særudstillinger og tager højde for skolers fagmål samt elevernes læringstrin. Vi tilbyder faste forløb i vores aktuelle udstillinger men tilrettelægger gerne forløb ud fra særlige ønsker og interesser.

Et værkstedsforløb på Heerup Museum tager afsæt i en kortere dialogbaseret omvisning i museumsrummet og fortsætter i museets værksted, hvor eleverne via en opgave arbejder videre med deres egne produkter og fortolkninger. I et værkstedsforløb kan eleverne drage inspiration direkte fra Heerups værker og prøve kræfter med en lang række teknikker og materialer.

Priser
Skoler kr. 650,- alt inklusiv.
Bemærk: nedsat pris for skoler i Rødovre Kommune à kr. 175,- (materialeprisen)

Booking
Heerup Museum er åbent for værkstedsforløb tirsdag til fredag fra kl. 9.00.
Ring 36 37 87 00 tirsdag - fredag kl. 9-16 eller send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Oplys gerne

  • ønskede datoer/tidspunkter
  • antal elever og klassetrin
  • kontaktperson, tlf nummer og email
  • skolens navn og adresse
  • evt ønske om booking af spiseplads
     

Betaling
Heerup Museum giver skoler og offentlige institutioner kredit mod fremvisning af EAN- og CVR nummer.
Afbestilling af værkstedsforløb skal ske senest 7 dage før det planlagte undervisningsforløb, ellers pålægges et gebyr på kr. 200,-.

Værkstedsforløb i forbindelse med sommerens udstilling "Heerups Have" for 0.-2. og 3.-6. samt 7.-10. klasse:


Plante smil og plante solskin - 0.-2. klasse
Vi starter med en kort omvisning i udstillingen ”Heerups Have” med fokus på dyr og planter og hvordan disse kan have flere betydninger, fx at solsikken også er en sol. Vi taler om træet i både kristne og nordiske fortællinger og Heerups brug af finurlige sammensatte ord som livs-træet, hjerte-skoven.
I malerier og sten kan vi følge Heerups glæde ved ornamentet – de svungne linjer og motiver, som smelter sammen og forandrer sig. Vi taler også om farver og malemåder. Alt sammen noget, vi kan tage med os ind i værkstedet, hvor vi selv skal i gang med farver og pap.
Vi skal nemlig lave plante-skilte til Heerups have, hvor vi tænker os, at vi planter gode ting fx solskin, et knus, et smil eller lignende. Vi skriver ord på skiltene og, inspireret af Heerups leg med ord og billeder, giver vi bogstaverne liv i form af fx blade på L’et eller øjne i O’et. Til slut sætter vi vores farverige skilte på pind, så de kan sættes i jorden/potteplanten eller lignende hjemme på skolen.

Seeds of Love - 3.-6. klasse
Vi tager afsæt i en omvisning i udstillingen ”Heerups Have” med fokus på haven som Heerups fortrukne arbejdsplads, atelier, galleri mm. Vi beskriver og analyserer de udstillede værker for bl.a. at finde dobbelte betydninger og sammenhænge. Hvad vil Heerup fx fortælle ved at fremstille familien i en fuglerede, og hvilke myter og fortællinger trækker han ind i kunsten med svanen, træet osv. I værkstedet sætter vi, gennem billeder i en lille powerpoint, Heerups arbejde i naturen og med naturen som motiv i sammenhæng med andre kunstneres brug af naturen enten som motiv i fx et landskabsmaleri eller som materiale i Landart.
Naturen er fælles for alle på hele kloden. Vi bruger naturen, og Heerups have i særdeleshed, som afsæt for at bygge en multikulturel installation, så vi får praktisk erfaring med, hvad en installation er for en type kunstværk. Man kan sige, at Heerups have i sin helhed var en installation. Klassens kunstinstallation vil bestå af mange farverige plante-skilte, alle med ordet Kærlighed skrevet på forskellige sprog og med mange forskellige typer bogstaver. Undervejs taler vi om forholdet mellem tekst og billede, og hvordan skrifttegn bliver til ornamentik og tegn, når vi ikke kan læse dem. Skiltene monteres på pinde og sættes op i museets have, hvor vi fotodokumenterer installationen med et foto som sendes til klassen efterfølgende.
Klassens installation vil blive en del af en større installation, der kulminerer i Rødovre i uge 37, hvor vi samler alle klassers skilte til en kæmpe installation. Billeder heraf vil kunne ses på museets hjemmeside og evt. i dagspressen.

Kunstdebattørerne: Naturen i kunsten og kunsten i naturen - 7.-10. klasse
I værkstedsforløbet Kunstdebattørerne”bliver klassen introduceret til naturen både som kunstens rum, kunstens materiale og kunstens motiv. I den dialogbaserede omvisning i udstillingen ”Heerups Have” vil eleverne stifte bekendtskab med udvalgte kunstfaglige begreber og formidlingsredskaber ift. beskrivelse og analyse af Heerups billeder og skulpturers indhold og form. Undervejs diskuterer vi Heerups kunstsyn og hans værkers relation til avantgarden med henblik på at skabe en dialog om den ”gode” kunst og ikke mindst kunstens funktion. Skal kunsten fx være skøn, realistisk, opdragende eller kritisk, og hvilket kunstsyn har eleverne selv?
Disse overvejelser tages med ind i værkstedet, hvor eleverne gruppevis skal agere kunstdebattører i et rollespil på meninger om kunsten. Via et kort powerpoint oplæg præsenterer omviseren til at starte med klassen for 5 forskellige værker og historiske kunstsyn, alle med relation til kunst og natur fx landskabsmaleriet og landart.  Undervejs træder omviseren ind i rollen som indkøber på et stort dansk museum, der skal investere i et nyt kunstværk til museets samling, og der igangsættes en debat om, hvilket kunstværk museet skal investere i og hvorfor. Derved får eleverne lov til at formidle et kunstværk/kunstsyn på dynamisk vis og i aktivt samspil med deres klassekammerater.
Værkstedsforløbet har fokus på argumenter for og imod de forskellige kunstsyn samt blik for de overvejelser, både kunstnere og kunstinstitutioner gør sig.