Heerup og Fredsdrømmen

Fredsdrømmen Folkets Hus, Stengade 50 Fredsdrømmen Folkets Hus, Stengade 50

Ja, jeg synes jo, der er så meget godt i vor tid. Jeg må sige, at jeg går ikke sådan rundt med atomangst, det gør jeg slet ikke. Jeg er ikke pessimist, forstår De, for det kan ikke nytte, at man i hverdagen lader sig slå ned. Det er jo det livsbekræftende, jeg kæmper for.”
Henry Heerup, 1963


Under Den Kolde Krig fik fredsbevægelsen stor folkelig opbakning. Den viste sig stærkest i henholdsvis 1960’erne og 1980’erne som bølger af fredsdemonstrationer, der tog afstand fra krig og atomoprustning. Heerup var ikke en politisk kunstner, men fra sin have i Rødovre indfangede han både frygten for krig og håbet om fred.

I 1960’erne skabte han en række værker ved navn Atombomben, som blev brugt af fredsorganisationen Aldrig Mere Krig samt på de historiske protestmarcher, som Kampagnen Mod Atomvåben arrangerede fra Holbæk til Københavns Rådhusplads. Da atomdebatten igen blussede op i 1980’erne, viste Heerup sin sympati ved at levere fredsmotiver til bl.a. Kvinder for Fred, Rødovre for Fred og Folkets Hus.

Heerups værker i det offentlige rum var i høj grad med til at gøre ham til folkeeje. På Sølvgade i indre København findes hans kendte mælkegavl fra 1950’erne. På hjørnet af Vesterbrogade og Frederiksberg Allé kan man se hans værk for Europæiske Rejseforsikring, og på Nørrebro, hvor Heerup trådte sine barnesko, findes den store fredsgavl på Folkets Hus i Stengade 50.

Huset var oprindeligt en gammel fabrik, som blev besat af slumstormerbevægelsen i efteråret 1971. Igennem tiden har det været fristed for kvarterets beboere og dannet ramme om forskellige kulturelle og sociale aktiviteter. Det har været truet mange gange, men står endnu. Det samme gør Heerups flotte Heerup motiv, hvor håbet om fredelig sameksistens visualiseres af frihedens fugle, der beskytter en symbolsk menneskefamilie.

Processen startede i 1981, da en gruppe fra Folkets Hus henvendte sig til Heerup i Rødovre for at høre, om de måtte udsmykke deres gavl med hans sort-hvide linoleumssnit Fredsdrømmen (1960). Værket var også tidligere blevet brugt af fredsorganisation Aldrig Mere Krig.

Heerup gav Folkets Hus lov til at male motivet op på den gule væg, og et kvadratnet blev optegnet med kridtsnor og lod for at overføre det lille linoleumssnit til stort format. Gruppen fra Folkets Hus stod selv for malearbejdet, og maling og stillads var sponsoreret af firmaet Beck & Jørgensen.

Den lille film nederst på denne side er venligst udlånt af maleren Gorm Biering-Sørensen, som selv var med til at skabe Folkets Hus. I filmen kan du bl.a. se klip fra besøget hos Heerup og selve udførelsen af maleriet.

Video